Offroad Trøndelag

Det beste med offroading

Å kjøre offroad byr på helt andre utfordringer enn å kjøre på asfaltveier eller grusveier. Når man kjører offroad, får man prøvd hva bilen virkelig er i stand til. Offroad betyr at man kjører utenfor veier. Selvsagt fører offroadkjøring til skader i terrenget, derfor må man bare kjøre offroad på baner, ikke drive villmannskjøring i skogen eller på dyrket mark. Men dersom man kjører ansvarlig, og holder seg på tilrettelagte baner, kan man ha mye moro med offroadkjøring. Man kan kjøre bare for moro skyld, eller man kan begynne å konkurrere.Dersom man vil konkurrere, må man selvsagt ha en bil som er tilpasset kravene i den aktuelle konkurranseklassen. Det finnes mange ulike grener innen offroad, derfor finner de fleste en gren som passer deres behov. Man kan også kjøre offroad i ferien, for eksempel på isbreer, hos opplevelsessentre eller i ørkenområder, der slik kjøring er tillatt.