Offroad Trøndelag

Sikkerhet

Offroad-kjøring er selvsagt forbundet med en viss risiko, særlig dersom man kjører i ulendt terreng. Da er det alltid en fare for at bilen kan velte. Derfor er det også strenge krav til sikkerhet når man konkurrerer i offroad-kjøring. Generelt er det tryggere å konkurrere med biler, ettersom bilene er utstyrt med veltebur som skal…

Read more