Offroad Trøndelag

Sikkerhet

Offroad-kjøring er selvsagt forbundet med en viss risiko, særlig dersom man kjører i ulendt terreng. Da er det alltid en fare for at bilen kan velte. Derfor er det også strenge krav til sikkerhet når man konkurrerer i offroad-kjøring. Generelt er det tryggere å konkurrere med biler, ettersom bilene er utstyrt med veltebur som skal beskytte førerne mot alvorlige skader. Likevel kan skader skje.Når man kjører motorsykkel eller ATV, er man enda mer utsatt for skader, ettersom man ikke har noe bur som beskytter dersom noe skjer. En ATV kan tippe bakover dersom man kjører opp en bratt bakke, og det kan føre til at den velter over føreren, eller at fører og ATV ruller sidelengs ned bakken. Også på motorsykkel er man utsatt, derfor er det veldig viktig at man bruker det sikkerhetsutstyret som kreves. Da er det mulig å ha det moro på en sikker måte.Privat offroadkjøring er det farligste. Når man kjører konkurranser, er det som regel sikkerhetspersonell i nærheten som kan hjelpe til, men dersom man kjører privat, og kanskje ulovlig, er det ingen i nærheten som kan hjelpe til dersom noe skjer. Det er en annen årsak til at man bør holde seg til lovlig kjøring på baner. Ta en nærmere titt på vårt innlegg «Offroading i Norge» for å lære mer om hvor man kjører lovlig i Norge.